Kolofon

Ansvarlig for indholdet på disse sider:

farmsaat AG

er et registreret varemærke tilhørende

farmsaat AG
Rott 3
48351 Everswinkel

under nummeret 307 40 970 ved det tyske patent- og varemærkekontor.

Tlf.: +49 (0)2582 / 66 85 8-0
Fax: +49 (0)2582 / 66 85 8-15

E-mail: mail@farmsaat.de

 

Selskabsform: AG

Sæde: Everswinkel;

Register: Münster; register-nr.: HRB 11044

Bestyrelse: Ludwig Feldmeier, Dr. Ludger Hellenthal, Johannes Berlage;

Direktion: Swen Wolke

Momsnr.: DE814859640

ATU64375633

„Öko-Kontrollstellen“-nr. (kontrolsted i Tyskland): DE-ÖKO-006

 

Billeddokumentation: Arkivet hos FarmSaat AG samt Kopfkunst

Juridiske informationer:

Adgangen til, samt brugen af dette website, er omfattet af følgende bestemmelser, samt de gældende love og forordninger. Ved at gå ind på og anvende dette website accepterer brugeren uden yderligere begrænsning eller ændring følgende anvendelsesbetingelser:

Ansvarsfraskrivelse

Billeder, tekster, priser og andre afbildninger på denne hjemmeside skal opfattes som uforpligtende informationer, og er blevet sammensat af FarmSaat AG (efterfølgende kaldet FarmSaat) med størst mulig omhu. FarmSaat påtager sig dog intet ansvar for informationernes korrekthed, komplethed og aktualitet. Erstatningskrav over for FarmSaat, der vedrører materielle eller ideelle skader, som er blevet forårsaget af anvendelsen eller ikke-anvendelsen af de præsenterede informationer, er grundlæggende udelukket, såfremt der fra FarmSaats side ikke foreligger en påvist forsætlig eller groft uagtsom forseelse. Alle tilbud er uforbindende og uforpligtende. FarmSaat forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere og slette dele fra siderne eller hele tilbuddet uden særskilt meddelelse eller indstille offentliggørelsen midlertidigt eller fuldstændigt. FarmSaat hæfter specielt ikke for direkte, indirekte, atypiske, tilfældigt opståede og andre følgeskader eller erstatningskrav, der opstår på grund af og i forbindelse med besøget på denne hjemmeside, blandt andet heller ikke for tabt fortjeneste, forstyrrelser af forretningsgangen og tab af programmer eller elektroniske data.

FarmSaats generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder. De informationer, oplysninger og anbefalinger, der findes på denne hjemmeside, erstatter ikke paknings- eller produktinformationerne, sidstnævnte skal altid overholdes ved anvendelsen.

Beskrivelserne af sorterne er udarbejdet efter bedste viden på basis af omhyggeligt undersøgte resultater. Alligevel afhænger dyrkningens succes også af faktorer, som vi ikke har indflydelse på, og som under de givne forhold ikke har noget at gøre med sorternes eller såsædens kvalitet. Vi udelukker derfor en garanti eller et ansvar for, at dyrkningen lykkedes.

De viste data og grafikker gengiver informationerne fra værditestrapporter, landesortforsøg og egne forsøg. Vi kan ikke garantere, at disse resultater uden videre kan gentages.

Retsgyldigheden for denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internettilbud, hvorfra der er blevet henvist til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt er i overensstemmelse med den gældende retsstilling, påvirkes de øvrige dele af dokumentet ikke mht. til indhold og gyldighed.

Links

Denne hjemmeside indeholder også links og henvisninger til hjemmesider fra tredjemand. Disse links til hjemmesider fra tredjemand er ingen accept af indholdene på disse sider fra FarmSaats side. FarmSaat overtager intet ansvar for tilgængeligheden eller indholdet på sådanne hjemmesider og intet ansvar for skader eller overtrædelser, der opstår ved anvendelsen – ligegyldigt af hvilken type – af et sådant indhold. Links til andre hjemmesider stilles kun til rådighed for brugerne af denne hjemmeside som en ekstra service. Etableringen af en forbindelse til disse hjemmesider sker på brugerens egen risiko.

Ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Tekster, billeder, grafikker, lyde, animationer og videoer, der er en del af denne hjemmeside, samt deres placering på denne hjemmeside, er omfattet af ophavsretsbeskyttelsen og andre love til beskyttelse af den immaterielle ejendomsret. Enhver anvendelse udover den ophavsretligt tilladte anvendelse er forbudt uden vores godkendelse og påtales. Dette gælder specielt for mangfoldiggørelser, oversættelser, optagelse på mikrofilm og behandlingen i elektroniske systemer.

google-analytics

Dette website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, der lagres på din computer, og muliggør en analyse af din anvendelse af dette website. Informationer, som cookien genererer om din brug af dette website, overføres normalt til en af Googles servere i USA og lagres der.

I tilfælde af at IP-anonymisering aktiveres på denne hjemmeside, forkorter Google dog forinden din IP-adresse inden for den Europæiske Unions medlemsstater eller andre lande, der har underskrevet EØS-aftalen. Kun i særlige tilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. IP-anonymiseringen er aktiv på dette website. På vegne af ejeren af dette website vil Google anvende disse informationer til at analysere din brug af dette website, til at sammensætte rapporter om aktiviteterne på websitet og til at tilbyde websitets ejer yderligere tjenester, der er forbundet med anvendelsen af websitet og internettet.

Den IP-adresse, der i forbindelse med Google Analytics overføres fra din browser, kombineres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies via en indstilling af din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan anvende samtlige funktioner på dette website i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre, at Google registrerer de data, der genereres ved hjælp af cookien, og som relaterer til din brug af dette website (inkl. din IP-adresse) samt behandlingen af disse data via Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, der er til rådighed via linket. (Kilde: rechtsanwalt-Schwenke.de)