DATABESKYTTELSE
Databeskyttelseserklæring

Ansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen, andre databeskyttelseslove, der gælder i den Europæiske Unions medlemslande og andre bestemmelser med databeskyttelsesretlig karakter er:

Ansvarligt sted

FarmSaat AG
Rott 3
48351 Everswinkel
Tyskland
Tlf.: +49 2582668580
E-mail: mail@farmsaat.de
Website: https://www.farmsaat.de

Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige, som er den ansvarlige for behandlingen er:

Hr. S. Bischoff
FarmSaat AG
Rott 3
48351 Everswinkel
Tyskland
Tlf.: +49 258266858111
E-mail: dsb@farmsaat.de
Website: https://www.farmsaat.de

Enhver berørt person kan til hver en tid ved spørgsmål og forslag til databeskyttelsen henvende sig direkte til vores databeskyttelsesansvarlige.

Vi lægger stor vægt på at beskytte dine personoplysninger ved indsamlingen, behandlingen og anvendelsen som følge af dit besøg på FarmSaat AG’s website. Dine data beskyttes inden for rammerne af lovbestemmelserne. Efterfølgende kan du finde informationer om, hvilke data, der registreres under dit besøg på websitet, og hvordan disse anvendes:

Indsamling og behandling af data

Enhver adgang til vores website og enhver fil, der hentes via vores website, protokolleres og lagres i maksimalt et år. Lagringen anvendes til interne systemrelaterede og statistiske formål. Følgende protokolleres: Navnet på den hentede fil, dato og klokkeslæt for hentningen, den overførte datamængde, meddelelse om den vellykkede hentning, webbrowser og forespørgende domæne. Derudover protokolleres IP-adresserne for de forespørgende computere.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 litra f) EU-GDPR.

 

Hosting via tredjepart

I forbindelse med en behandling på vores vegne udføres tjenesterne til hosting og visning af hjemmesiden af en tredjepart. Dette tjener varetagelsen af vores i forbindelse med en interesseafvejning iht. art. 6 stk. 1 litra f) EU-GDPR overvejende berettigede interesser i en korrekt visning af vores tilbud. Alle data, der indsamles i forbindelse med anvendelsen af denne hjemmeside eller i dertil beregnede formularer i onlineshoppen, som beskrevet nedenfor, behandles på dennes servere. Der foretages kun en behandling på andre servere, i det omfang det forklares her.

Denne servicevirksomhed sidder i et land inden for den Europæiske Union eller et land inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kontaktforespørgsler

Hvis du kontakter os pr. e-mail eller via kontaktformularen, lagrer vi de data, du har givet os til at behandle dit anliggende. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke. Vi sletter de data, der fremkommer i forbindelse med dette, når det ikke længere er nødvendigt at lagre dem eller begrænser behandlingen, hvis der eksisterer lovbestemte regler for opbevaring af data.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 litra a) EU-GDPR.

Kontraktindledning og kontraktopfyldelse

Vi indsamler personoplysninger, hvis du frivilligt oplyser os disse i forbindelse med din bestilling, hvis du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail) eller ved åbning af en kundekonto. Obligatoriske felter markeres, da vi i disse tilfælde skal bruge dataene til gennemførelse af kontrakten eller til behandling af din optagelse af kontakt eller åbning af en kundekonto, og du uden angivelse af disse ikke kan gennemføre bestillingen og/eller kontoåbningen eller ikke kan sende forespørgslen. Hvilke data, der indsamles, kan ses i de pågældende indtastningsformularer. Vi anvender de data, som du har givet os, til gennemførelsen af kontrakten og behandlingen af dine forespørgsler. Når kontrakten er gennemført eller efter sletning af din kundekonto, begrænses dine data for videre behandling og slettes efter udløb af de skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister, såfremt du ikke udtrykkeligt har indvilliget i den fortsatte anvendelse af dine data, eller vi forbeholder os ret til yderligere anvendelse af dataene, som er tilladt iht. loven, som vi informerer dig om i denne erklæring. Din kundekonto kan slettes til hver en tid, og det kan enten ske ved at sende en meddelelse til nedenstående kontaktmulighed eller via en dertil beregnet funktion i kundekontoen.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 litra b) EU-GDPR.

Derudover har du mulighed for at registrere dig hos os med din Social Media Account (Facebook, Amazon, Google, Paypal eller Microsoft). Dermed accepterer du, at den pågældende udbyder behandler dine personoplysninger. I den forbindelse gælder databeskyttelsesoplysningerne og de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser fra de pågældende udbydere. Vi har ingen indflydelse på den pågældende udbyders behandling af dine data.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 litra a) EU-GDPR.

Videregivelse af data

Til opfyldelse af kontrakten videregiver vi dine data til den forsendelsesvirksomhed, som skal udføre leveringen, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med levering af bestilte varer, se. art. 6 stk. 1 litra b) EU-GDPR.

Afhængigt af, hvilken betalingsudbyder du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi til afviklingen af betalinger, de hermed indsamlede betalingsdata til det kreditinstitut, der har fået til opgave at forestå betalingen, og evt. betalingsudbydere, som vi har anvendt, og den udvalgte betalingstjeneste. Til dels indsamler de udvalgte betalingsudbydere også disse data selv, hvis du opretter en konto hos dem. I dette tilfælde skal du under bestillingsprocessen registrere dig hos betalingsudbyderen med dine adgangsdata. Her gælder databeskyttelseserklæringen fra den pågældende betalingsudbyder.

Newsletter

Hvis du tilmelder dig vores newsletter, anvender vi de hertil nødvendige data eller de data, som du har meddelt separat, til regelmæssigt at tilsende dig vores e-mail-newsletter på baggrund af dit samtykke.

Efter afsendelsen af din interesseerklæring modtager du en e-mail fra os med et bekræftelseslink. Med klik på dette bekræftelseslink giver du os dit samtykke til, at vi må tilsende dig vores newsletter.

Du kan til hver en tid annullere dit samtykke via linket for framelding, der ligeledes findes i e-mailen og i hver udgave af vores newsletter. Efter annulleringen sletter vi straks dine personoplysninger, medmindre du udtrykkeligt giver os tilladelse til den fortsatte lagring eller vi iht. loven er forpligtede til den fortsatte lagring.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 litra a) EU-GDPR.

Cookies

Internetsiderne anvender delvist såkaldte cookies. Cookies laver ingen skader på din computer og indeholder ingen virus. Cookies anvendes til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der anbringes på din computer, og som gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte „session-cookies“. De slettes automatisk, når dit besøg er slut. Andre cookies forbliver lagret på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om registreringen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, du udelukker accepten af cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt aktiverer den automatiske sletning af cookies ved lukning af browseren. Ved deaktivering af cookies kan funktionaliteten for dette website være begrænset.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 litra f) EU-GDPR.

Matomo (ehemals Piwik)

Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo. Matomo verwendet so genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Dazu werden die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der Speicherung anonymisiert.

Matomo-Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.

Die Speicherung von Matomo-Cookies und die Nutzung dieses Analyse-Tools erfolgen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie die Speicherung und Nutzung hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-Cookie hinterlegt, der verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen, hat dies zur Folge, dass auch das Matomo Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out muss bei einem erneuten Besuch dieser Website wieder aktiviert werden.

Google Analytics

Dette website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Anvendelsen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 1. pkt. litra f) EU-GDPR. Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, der lagres på din computer, og muliggør en analyse af hjemmesidens anvendelse via dig. Informationer, som cookien opretter om din brug af hjemmesiden som

browser-type/-version,
anvendt styresystem,
referrer-URL (den tidligere besøgte side),
hostnavnet på din computer (IP-adresse),
klokkeslæt for serverforespørgslen,
overføres normalt til en af Googles servere i USA og lagres der. Den IP-adresse, der i forbindelse med Google Analytics overføres fra din browser, kombineres ikke med andre data fra Google.

Du kan derudover forhindre, at Google registrerer de data, der genereres ved hjælp af cookien, og som relaterer til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) samt behandlingen af disse data via Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, der er til rådighed under følgende link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vi anvender fortsat Google Analytics til at foretage analyser af data til statistiske formål ud fra double-click-cookies og AdWords. Hvis du ikke ønsker dette, kan du deakivere dette via Ads Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).​

Anvendelse af social-media-plug-ins

Vi anvender i øjeblikket følgende social-media-plug-ins: Facebook, Twitter.

Vi bruger den såkaldte to-klik-løsning. Det betyder, at hvis du besøger vores hjemmeside, videregives der som udgangspunkt i første omgang ingen personoplysninger til udbyderen af plug-ins. Du kan identificere udbyderen af plugin’et ved hjælp af markeringen på kassen over udbyderens begyndelsesbogstaver eller logo Ved hjælp af knappen giver vi dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af plugin’et. Kun hvis du klikker på det markerede felt og derved aktiverer det, modtager plugin-udbyderen informationen om, at du har åbnet den pågældende hjemmeside i vores onlinetilbud. Facebooks udbydere i Tyskland anonymiserer IP-adressen straks efter, at den er blevet indsamlet. Ved at aktivere plugin’et sendes dine personoplysninger altså til den pågældende plugin-udbyder og gemmes der (hos US-amerikanske udbydere i USA). Da plugin-udbyderen især bruger cookies til at indsamle data, anbefaler vi, at du i din browsers sikkerhedsindstillinger sletter alle cookies, inden du klikker på den grå kasse.

Vi har hverken indflydelse på de indsamlede data og dataindsamlingsprocesser eller kendskab til det fulde omfang af dataindsamlingen, formålene med behandlingen eller lagringsfristerne. Vi har heller ingen informationer om plugin-udbyderens sletning af indsamlede data.

Plugin-udbyderen lagrer dine data som brugerprofiler og bruger dem til annoncering, markedsanalyse og/eller for at gøre sin hjemmeside mere personlig. En sådan analyse sker navnlig (også hos brugere, der ikke er logget ind) for at kunne vise mere personlig annoncering og for at informere andre brugere af de sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du kan gøre indsigelse mod, at disse brugerprofiler dannes; for at gøre det, skal du henvende dig til den pågældende plugin-udbyder. Plugin’ene giver dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores tilbud og kan gøre det mere interessant for dig som bruger.

Videregivelsen af data sker uafhængigt af, om du har en konto hos plugin-udbyderen og er logget ind der. Hvis du er logget ind hos plugin-udbyderen, knyttes dine data, der er indsamlet hos os, direkte til din konto hos plugin-udbyderen. Hvis du trykker på den aktiverede knap og f.eks. linker siden, lagrer plugin-udbyderen også disse informationer på din brugerkonto og meddeler dem offentligt til dine kontakter. Vi anbefaler, at du logger dig regelmæssigt ud, når du ikke længere bruger et socialt netværk, navnligt inden du trykker på knappen, fordi du på den måde kan undgå en sammenkædning med din profil hos plugin-udbyderen.

Adresser på de pågældende plugin-udbydere og URL med deres databeskyttelsesoplysninger:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; supplerende informationer om dataindsamling:

http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-onother#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your- info#everyoneinfo. Facebook er omfattet af EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter er omfattet af EU-US-Privacy-Shield,

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Retsgrundlaget for anvendelsen af plug-ins er art. 6 stk. 1 litra a) og f) GDPR.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til de pågældende personoplysninger:

  • Indsigtsret iht. art. 15 GDPR
  • Ret til berigtigelse iht. art. 16 GDPR
  • Ret til sletning „Ret til at blive glemt“ iht. art. 17 GDPR
  • Ret til begrænsning af behandling iht. art. 18 GDPR
  • Ret til dataportabilitet iht. art. 20 GDPR
  • Ret til indsigelse iht. art. 21 GDPR

Kontakt vores databeskyttelsesansvarlige vedrørende ovenstående.

Annullering af samtykker

Hvis du har givet os dit samtykke til anvendelse af personoplysninger, kan du til hver en tid annullere dette samtykke. Behandlingen af data, indtil annulleringen af samtykket, forbliver lovlig. Dine personoplysninger sletter vi efter modtagelse af annulleringen, såfremt det ikke forhindres af lovgivningen.

Klageadgang

Derudover har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, er:

Die Landesdatenschutzbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Sikkerhedsinformationer

Ved at træffe alle tekniske og organisatoriske muligheder bestræber vi os på, at lagre dine personoplysninger på en sådan måde, at de ikke er tilgængelige for tredjemand. Ved kommunikation via e-mail kan den komplette datasikkerhed på transportvejen ikke garanteres af os, hvorfor vi anbefaler dig at sende fortrolige informationer pr. post.